Helden van Haarlem

Pim Mulierjaar 2015

Dinsdag 10 maart 2015 is het 150 jaar geleden dat de grootste Nederlandse sportpionier PIM MULIER werd geboren. Société Pim Mulier heeft dit jaar samen met het Haarlems Dagblad het initiatief genomen om van 2015 een heus Pim Mulierjaar te maken. Een jaar waarin in Nederland veel aandacht wordt besteed aan de drijfveren van deze pionier.

Op 10 maart 1865 werd Pim Mulier geboren in het Friese Witmarsum. Op zijn vierde jaar verhuisde Pim naar Haarlem waar hij zich ontpopte als de grootste sportpionier van Nederland. Voetbal, atletiek, tennis, bandy, de Nijmeegse Vierdaagse of Friesche Elfstedentocht, Pim heeft een grote bijdrage geleverd aan de introductie en ontwikkeling van al deze activiteiten. In Haarlem heeft Pim Mulier een prominente plek. Onder andere een straat, een stadion, een tennispark, een sportvereniging en een sociëteit dragen zijn naam. Maar buiten Haarlem is die bekendheid minder. Wie was deze Fries? Wat waren zijn drijfveren en wat kunnen wij nu nog van hem leren?

Om Pim Mulier weer voor het voetlicht te brengen en zijn gedachtegoed weer bekend te krijgen onder de huidige generatie heeft Société Pim Mulier en het Haarlems Dagblad het initiatief genomen voor het Pim Mulierjaar. Samen met belangrijke partners als NOC*NSF, KNAU (atletiek), Pim Mulier Papendal, het wetenschappelijke Mulier Instituut, de Koninklijke HFC, Haarlem Marketing, Sportservice Noord-Holland, SportSupport Kennemerland, het Nova Collega/CIOS, de IJsbaan Haarlem en SRO worden er in 2015 diverse activiteiten ontwikkeld.

Het startsein voor het Pim Mulier jaar is gegeven door Wiebe Wieling, voorzitter van de Friese Elfstedentocht, tijdens de door hem gehouden Pim Mulier-lezing op 20 november 2014. Inmiddels zijn veel instanties aangehaakt voor tal van activiteiten. Wij zijn trots dat wij, mede dankzij zone sponsors, inhoud kunnen geven aan veel van deze initiatieven. Graag verwijzen wij naar de activiteitenlijst (www.pimmulier150.nl) Wij hopen ook dat u in uw omgeving enthousiast onze inspanningen ondersteunt.