Helden van Haarlem

Société Pim Mulier

De Société Pim Mulier zet zich, geheel in de geest van sportpionier Pim Mulier, in voor het op uiteenlopende manieren stimuleren en ondersteunen van de breedte- en topsport. Het doel van de Société is enerzijds het eren van voormalige aan de stad Haarlem verbonden topsporters en anderzijds het stimuleren van jonge en talentvolle Haarlemse sporters door middel van een talentenfonds.

Zo is aan de gevel van het Kennemer Sportcenter, een goed zichtbare locatie aan de Westelijke Randweg, een eregalerij gerealiseerd. In deze ‘galerij der groten’ zijn de Helden van Haarlem opgenomen die op het hoogste niveau actief zijn geweest en in hun tak van sport een grootse prestatie hebben geleverd. Ook is er een plekje ingeruimd voor de sportman en –vrouw van het jaar

De verkiezing ‘Sportvrouw en Sportman van het jaar’ en de plaatsing van hun portretten op het Kennemer Sportcenter worden mogelijk gemaakt door SportSupport en Société Pim Mulier.

De Société is haar sponsors en partners zeer erkentelijk. Dankzij hun bijdrage kunnen wij de Helden van Haarlem het eerbetoon geven dat zij verdienen en tegelijkertijd de helden van morgen ondersteunen op hun weg naar de top. De Société Pim Mulier kent een stichtingsvorm. Het bestuur wordt gevormd door enthousiaste streekgenoten die zich nauw betrokken voelen bij de Haarlemse sport en sportgeschiedenis.

Geschiedenis

De Société Pim Mulier is opgericht op 4 augustus 2003 door mensen die de sport in Haarlem een warm hart toedragen, maar zich zorgen maakten over de in hun ogen tanende rol van de sport in de stad. Toenmalig voorzitter Peter Jager zei het bij de aftrap zo in Haarlems Dagblad: “Door de ontwikkelingen rond en al het gemekker over de verdwijnende sportweken vroegen mensen zich af: gebeurt er op sportgebied nog wel wat in Haarlem? We willen iets doen aan die negatieve beeldvorming. Door letterlijk de sport in de schijnwerpers te zetten, hopen we te laten zien dat er wel degelijk iets gebeurt. Hopelijk maakt dat andere krachten los. In het verleden hebben we veel goede dingen gedaan als het om sport gaat. Dat kan ook in de toekomst.”  

Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Dhr. Merijn Snoek
Mw. Kitty van Gilst
Dhr. Jan Berkhout

De leden

Mw. Renée Faber
Mw. Yvonne van Gennip
Dhr. Fred Postma
Dhr. Alain Timmers
Dhr. Rob van Wassem
Dhr. Govert Wisse
Dhr. Wim van der Zwaag
Mw. Claudia Zwiers