Helden van Haarlem

Website Pim Mulierjaar gelanceerd

Honderdvijftig jaar geleden werd in het Friese dorpje Witmarsum Pim Mulier geboren. Mulier, die als kleuter in Haarlem kwam te wonen, groeide uit tot de grootste sportpionier die Nederland heeft gekend. Meerdere sporten werden door Mulier in Nederland geïntroduceerd en op de kaart gezet. Ook richtte hij meerdere sportclubs en –bonden op, waarvan een groot aantal nog altijd bestaat. Om Mulier te eren en zijn gedachtengoed levend te houden, is 2015 uitgeroepen tot Pim Mulierjaar.

Het Pim Mulierjaar is een initiatief van Société Pim Mulier en Haarlems Dagblad. Vele partijen, waaronder de gemeente Haarlem, diverse verenigingen, sportbonden en –organisaties, toonden zich enthousiast over het initiatief en sloten aan als partner. Tijdens een startborrel, op woensdag  4 februari in het Haarlemse Huis ter Kleef, kwamen alle partners bij elkaar om kennis te maken en vooruit te blikken op het Pim Mulierjaar. Ook werd bij die gelegenheid de website gelanceerd waarop alle nieuws en activiteiten verzameld worden: www.pimmulier150.nl. Op de site is tevens een beknopt historisch overzicht van het leven en sportpionierswerk van Mulier te vinden.

Activiteiten die worden georganiseerd, zijn onder meer een speciale editie van het Haarlem105 Sportcafé en een symposium op Papendal. Maar het gros van de activiteiten bestaat, geheel in de geest van Mulier, uit sportactiviteiten. Zoals de Pim Mulier wandeltocht, de fietstocht naar Witmarsum, het 150 punten tennistoernooi en een nostalgische voetbalwedstrijd bij de mede door Mulier opgerichte Koninklijke HFC. Ook staat er een heuse bandywedstrijd op het programma. De relatief onbekende sport Bandy is een voorloper van ijs- en veldhockey.

De activiteiten worden gecoördineerd door de stuurgroep en werkgroep Haarlem, die worden gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende partners Société Pim Mulier, NOC*NSF, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, het Pim Mulier Instituut, Pim Mulier Papendal, Haarlem Marketing, Koninklijke HFC, Sportservice Noord-Holland, SportSupport, CIOS, SRO, IJsbaan Haarlem, Nova College/CIOS en Haarlems Dagblad. Het comité van aanbeveling bestaat uit Erica Terpstra, Bernt Schneiders, Yvonne van Gennip, Ruud Geels en Wiebe Wieling.

De eerste activiteit, De Nacht van Haarlem, vindt op zaterdag 14 februari plaats. Een overzicht van alle activiteiten, en het laatste nieuws, is te vinden op www.pimmulier150.nl

Klik op de afbeelding voor foto’s van de startborrel. Foto’s: Johan Tempelaar