Helden van Haarlem

Pim Mulier

Oprichter eerste Nederlandse voetbalclub (HFC in 1879) en KNVB (1889). Ook voor schaatsen, hockey, kaatsen, cricket, atletiek, skiën en tennis heeft de Haarlemmer veel baanbrekend werk verricht.

Als klein knaapje had Pim Mulier de Engelsen een machtig mooi spel zien spelen. Hij maakte zijn vriendjes warm voor het ‘football’, kocht een leren bal, waarna de groep bengels in 1879 tot ontzetting van de Haarlemse boeren de weilanden omploegden. Na het schrijven van een brief aan burgemeester Jordens kreeg de 14-jarige Mulier een eigen speelveld toegewezen. ,,De gemeente Haarlem is bereid U de Koekamp in onderhuur af te staan als worstelperk voor U en Uw kornuitjes.” De oprichting van de Haarlemse Football Club (HFC), de eerste Nederlandse voetbalvereniging, was een feit.

Willem Johan Herman ‘Pim’ Mulier was zijn tijd ver vooruit. In een periode dat beweging en sport in Nederland totaal onbekend waren, was hij niet te houden. De kwajongen, die op het sportveld geroemd werd voor zijn ongeÎvenaarde sportiviteit, groeide uit tot dÈ sportpionier van ons land. Mulier was al op 12-jarige leeftijd organisator van de eerste 100 yards race van ons land. Een jaar later was hij de grote kracht achter de eerste veldloop op Hollandse bodem. In 1879 stortte Mulier zich vol op het hier totaal onbekende ‘football’. Met een Engels spelregelboekje in de hand togen Mulier en zijn kameraden naar weilanden achter de Haarlemmer Hout. Tot ongenoegen van boeren en boswachter Kolderie die de kwajongens veelal verjaagden. Als Mulier en co achterna werden gezeten, legden ze steevast een meegenomen plank over de naast de weilanden gelegen slootjes, waardoor ze aan de razende achtervolgers ontsnapten.

Mulier was in 1880 het zwerven beu en wilde een eigen onderkomen voor zijn clubje. ,,Ik, als president van de HFC, wil U daarover spreken”, schreef hij burgervader Jordens, die toestemde. Op het cirkelvormige landje de Koekamp, waarop drie populieren danig in de weg stonden, trainden binnen de kortste keren honderd jongens.

Vele jaren was Pim Mulier president, aanvoerder en geducht voorhoedespeler van HFC. Tot op hoge leeftijd bleef hij zeer sportief. In 1949, Mulier was 84, luisterde hij het 70-jarig bestaan van HFC op door op fanatieke wijze mee te doen aan het doel schieten. Na afloop bood HFC-erevoorzitter Van Houten zijn illustere voorganger aan hem naar het station te brengen. Mulier wimpelde de ’taxirit’ af. ,,Ik ga lekker lopen. Dan kan ik weer eens rustig mijn geliefd Haarlem bekijken.”

Externe links
Voor de Wikipedia-pagina over Pim Mulier: klik hier