Helden van Haarlem

Pim Mulier-quiz

Na edties bij clubhuis Kinheim, proeflokaal Jopen, HFC EDO en de Kon.HFC staat de jaarlijkse, legendarische Haarlemse Pim Mullier Sportquiz weer op de agenda. Waar het bij sport soms belangrijker is om mee te doen dan te winnen, staat er bij de quiz óver sport in Haarlem natuurlijk veel meer op het spel. Het doel […]