Helden van Haarlem

Vooraankondiging Pim Mulier-lezing

De Pim Mulier-lezing vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 november, in Grand Café Vreeburg (ontvangst tussen 17.30-18.00 uur). Gastspreker is Maurits Hendriks. Lezing in de dorpskerk (Kerkplein) te Bloemendaal. De lezing is tevens de afsluiting van ‘Het Pim Mulierjaar’.