Helden van Haarlem

Van talent tot held, van bedenker tot bestuurder

De jaarlijkse Pim Mulier-lezing kent dit keer een andere opzet dan eerdere jaren. De lezing (op dinsdag 20 november) wordt georganiseerd rondom een thema waarbij het gaat over startende sporters en de routes naar het echte sportheldendom. Wie maken de sport eigenlijk mogelijk en hoe wordt daarop door overheden geanticipeerd en geacteerd? Wat is er allemaal voor nodig om de sporter zijn talent tot wasdom te laten komen en hoe kan een een stad als Haarlem daar een rol in spelen zodat iedereen van sport kan leren. Diverse interessante sprekers nemen de aanwezigen mee in dit proces.De Pim Mulier-lezing vindt plaats op dinsdag 20 november, bij het Noord-Hollands Archief (Jansstraat 40, Haarlem). Inloop vanaf 17:45, diner van 18:15-19:30 en de lezing begint om 19:45 uur. De lezing is bedoeld voor sponsors en relaties van Société Pim Mulier. Aanmelden (vóór 13 november) en meer informatie: pimmulierhaarlem@gmail.nl.