Helden van Haarlem

Sport op recept

Zonder steun van het bedrijfsleven zou de Société Pim Mulier haar werk niet kunnen doen. Maar wie zijn nu die sponsors en waarom ondersteunen ze projecten als Helden van Haarlem en het jeugdtalentenfonds? Op deze site stellen we ze aan u voor. In deze aflevering: Sport- en Beweegkliniek.

Sport- en Beweegkliniek is de nieuwe naam van het al sinds de jaren ’70 in Haarlem gevestigde Sport Medisch Adviescentrum. De zelfstandige zorginstelling (zonder winstoogmerk) is er voor alle mensen die bewegen. Dat kan variëren van patiënten met een chronische aandoening die een indicatie tot bewegen hebben tot ouderen die het hardlopen weer op willen pakken tot geoefende sporters die zichzelf willen verbeteren of een revalidatietraject na een blessure of bandletsel ingaan. Ook verzorgt Sport- en Beweegkliniek, gevestigd in het Kennemer Sportcenter, sportmedische keuringen. Onder meer als onderdeel van de toelatingstest voor het CIOS Nova College en de opleiding Sportkunde van Inholland, waarvan de leerlingen ook gratis op het inloopspreekuur terecht kunnen. Sinds 2008 is er een alliantie met het toenmalige Kennemer Gasthuis (nu Spaarne Gasthuis).

De naamswijziging lijkt wellicht een formaliteit maar is de bekroning van landelijke en lokale inspanningen om sportgeneeskunde als medisch specialisme op de kaart te krijgen, vertelt directeur en sportarts Jan-Willem Dijkstra: ‘Sportgeneeskunde werd na een ruim 10 jaar durend erkenningstraject in 2014 door de toenmalige minister van VWS erkend als medisch specialisme. Na beoordeling onder de Wet toelating zorginstellingen zijn wij per 1 maart 2016 aangemerkt als zelfstandig behandelcentrum. Dat betekent onder meer dat veel van onze sportgeneeskundige zorg voortaan wordt vergoed vanuit de basisverzekering, even los van het eigen risico natuurlijk. Doordat nu de vergoeding voor sportgeneeskunde onder de basisverzekering valt en gelijkgetrokken is aan die bij de andere specialismen, zien we een sterk toenemende vraag: we krijgen veel meer doorverwijzingen van huisartsen. De inhoudelijke vraagstelling verandert eveneens, wordt steeds complexer, waardoor wij ons ook weer ontwikkelen.’

‘Een ander aspect van de nieuwe naam, is dat de term ‘sport’ ook uitsluit, door de associatie met topsport of sport in verenigingsverband. Vandaar de  introductie van het woord bewegen. Wij zijn eigenlijk vrij vertaald een ‘bewegingsarts’. We doen bovendien veel meer dan ‘alleen maar’ sportmedisch advies en leveren naast advies ook steeds meer behandeling, aan ieder bewegend mens. Daarbij geloven wij sterk in wat Exercise Medicine wordt genoemd, sport op recept. Blessure, pijn en klachten zijn te verhelpen, of beter gezegd te onderdrukken, met medicatie. Dat is echter symptoombestrijding. Door vanuit het individu met belasting-belastbaarheid te werken, is het in veel gevallen mogelijk om problemen structureel te ondervangen. Onderzoeken wijzen uit dat een beweeginterventie net zo efficiënt kan zijn als een operatie, bijvoorbeeld in het geval van dotteren bij hart- en vaatproblemen.’

Dijkstra is zelf, hoe kan het ook anders, een fanatiek sporter. Windsurfen en skiën zijn van origine zijn sporten, hij was zelfs 15 jaar lang skileraar in Oostenrijk. Tegenwoordig doet hij aan hardlopen en fietsen en sinds een jaar of acht aan schaatsen, waaronder de vierkamp en marathonschaatsen. ‘Het leuke van schaatsen vind ik dat het enorm technisch is. Dus ook als je boven de veertig bent, kun je nog veel beter worden. Bij de activiteiten van Société ben ik eerlijk gezegd nog nooit geweest. Het heeft wel vaak op het programma gestaan maar ik heb er nog nooit mijn snuit laten zien. We hebben hier best een moeilijke tijd achter de rug, met wat nodig was om alles rondom de erkenning als zelfstandig behandelcentrum op te zetten. Nu dat is gelukt, komt er hopelijk ruimte meer bij de Société te doen. Zeker op het gebied van het ondersteunen van jonge, opgeschoten talenten, dat spreekt me erg aan. Dus dat ik nog nooit ben geweest, daar gaat snel verandering in komen.’

Contact en meer informatie: www.sport-en-beweegkliniek.nl