Helden van Haarlem

Honkbalweek blijft behouden voor Haarlem

Het zag er lange tijd niet naar uit, maar ook in 2018 zal de Honkbalweek Haarlem worden georganiseerd, en wel van 14 tot en met 22 juli. Eerder werd het toernooi nog geschrapt wegens onvoldoende middelen, maar een projectgroep wist voldoende draagvlak, enthousiasme én financiën te vinden om het toernooi, dat al sinds 1961 wordt georganiseerd, ook volgend jaar doorgang te laten vinden. Diverse bestuursleden van Société Pim Mulier zetten zich actief in voor het behoud van de Honkbalweek.

Zo was Henk Uildriks voorzitter van de tijdelijke werkgroep die de haalbaarheid van de Honkbalweek onderzocht. Het vanuit de Société geïnitieerde platform Sport in Haarlem was, in persoon van Kitty van Gilst een Fred Postma, een aanjagende en verbindende partij in het geheel. Verder zetten onder meer de Gemeente Haarlem, de honk- en softbalbond, particuliere donateurs, bedrijven/sponsors en een groot aantal vrijwilligers zich in voor een nieuwe editie van het in Haarlem gewortelde toernooi.